Ναι, φυσικά. Όποια στιγμή κι’ αν τα αγοράσετε, τα μήλα Pink Lady® θα έχουν τις ίδιες οργανοληπτικές ιδιότητες. Οι πολύ απαιτητικές προδιαγραφές τους όσον αφορά το χρώμα, την περιεκτικότητα σε σάκχαρα και τη συνεκτικότητα ισχύουν κατά τον ίδιο τρόπο για όλους τους παραγωγούς. Διενεργούνται πολυάριθμοι έλεγχοι (πάνω από 1.300 τον χρόνο) από ένα ανεξάρτητο ελεγκτικό γραφείο (Bureau Veritas).