Odlarna av Pink Lady®-äpplet ingår avtal som omfattar föreskrifter om integrerad fruktproduktion. Det här odlingssystemet är miljövänligt och kombinerar konventionella odlingsmetoder och naturliga lösningar från det ekologiska jordbruket:

  • Ständig uppsikt över odlingarna (användning av ett uppföljningsprogram för träden, vattenbehovet i marken och av klimatet).
  • Upprätthålla den biologiska mångfalden och naturliga balansen genom att låta vissa områden av jordbruksmarken omvandlas till ängsmark, plantera häckar eller bygga fågelholkar som sätts upp i odlingarna.
  • Prioritera naturliga skyddsmetoder för träden (användning av naturliga skadebekämpare, t.ex. nyckelpigor mot bladlöss, biologisk bekämpning med hjälp av feromoner som begränsar skadeinsekternas förökning osv.
  • Alla andra ingrepp, däribland jordbrukskemikalier, hålls till ett minimum, som en sista utväg om det är absolut nödvändigt.