Pink Lady®-produsentene forplikter seg kontraktsmessig gjennom avtaler til en integrert fruktproduksjon. Denne miljøvennlige dyrkingsmetoden benytter seg av både konvensjonelle metoder, og naturlige løsninger hentet fra det økologiske landbruket: – En permanent iakttakelse av eplehagene (det benyttes en software for å følge med på dyre- og plantebestanden, samt vannbehovet etter jordsmonn og klima); – Opprettholdelsen av det biologiske mangfoldet og den naturlige balansen i miljøet, gjennom bevaringen av gresskledde områder, planting av hekker eller bygging av rugekasser i eplehagene; – Prioritering av naturlige løsninger for å beskytte trærne (bruk av naturlige fiender, f.eks. marihøner mot bladlus, eller paringsforstyrring for å unngå at skadedyrene formerer seg); – Alle andre inngrep (spesielt bruk av syntetiske produkter) reduseres til et minimum, som siste utvei, og kun dersom det er helt nødvendig.