Pink Lady® kräver att odlarna investerar mer än för andra sorter i form av tid och utbildad personal (700 timmars manuellt arbete per år och hektar). Pink Lady® är det äpple som blommar först men skördas sist. Den långa mognadsprocessen kräver att odlaren är närvarande hela tiden. Extra uppmärksamhet krävs av odlaren, från det att träden planteras, under skörden (som i allmänhet görs i tre omgångar för att plocka frukten när den är perfekt mogen), och fram till paketeringen – sorterings- och paketeringslinjerna går 20 till 30 procent långsammare än för andra sorter för att garantera optimal kvalitet på frukten.