Διεύρυνση των σημείων συνάντησης
με τους παραγωγούς

Με τη δράση Υιοθέτησε ένα Δέντρο, εκδηλώσεις στον χώρο της γεωργίας και επισκέψεις σε οπωρώνες, η Pink Lady® σας καλεί να γνωρίσετε τους παραγωγούς της!