Arbeide mot et mål om nullutslipp innen 2030

Pink Lady® ble medlem av det franske PEREN-programmet (knyttet til energiytelse) i september 2020 med to målsetninger for øyet:

Etablere en oversikt over miljøpåvirkningene.
Utvikle bærekraftige metoder for å redusere miljøpåvirkningene og utvikle et godt sosialt miljø.

Dette programmet utgjør det første trinnet i å nå målsetningen om å gjøre Pink Lady®-dyrkingen karbonnøytral innen 2030.
Vi skal ta for oss tre hovedpunkter i løpet av de to neste årene:

Miljøytelsen til eplehagene våre.
Analyse av jordbruksteknikker knyttet til biologisk mangfold og hvordan vi behandler gamle epletrær.
Evaluering av arbeidet på pakkestasjonene og logistikken fram til utsalgsstedene.