Bevare
naturressursene

Pink Lady®-pakkestasjonene og epledyrkerne arbeider for fullt mot en bærekraftig produksjon og investerer for å ta vare på naturressursene. Dette er et utdrag av løsningene de benytter seg av.

Energien er verdifull

Installasjon av solcellepaneler på taket av pakkestasjonene.
Varmeisolering av kjølerommene.
Investering i energisparende utstyr.

Hver vanndråpe teller

FUKTIGHETFuktighetssonder og værstasjoner justerer vanningen i eplehagene.
VANNINGMed dryppvanning, mikrosprinkling osv. i eplehagene.
RESIRKULERINGPakkestasjonene bruker vann for å transportere eplene forsiktig rundt når de skal sorteres. Dette vannet brukes i lukket krets og blir kontinuerlig filtrert.