Främja sysselsättningen
i odlingsområdena

Pink Lady® satsar på att säkerställa en konstant tillväxt för sin bransch och därmed ge en långvarig positiv inverkan på odlingsområdena.

Förutom att Pink Lady® odlar äpplen av hög kvalitet stödjer de också arbetstillfällen och ger upphov till välstånd i sina etableringsområden i Europa.

9 280 varaktiga arbetstillfällen Sammanlagt, i Europa inom produktionskedjan för Pink Lady®.
3 910direkta arbetstillfällen
536 miljoner euroi skapat välstånd
97 miljoner euroi inköp

Fördelning av arbetstillfällen per område
inom produktionskedjan för Pink Lady®

Odling
Distribution
och försäljning
Lagring
och paketering
Plantskolor

Geografisk fördelning av arbetstillfällen
inom produktionskedjan för Pink Lady®

Frankrike
5920
2275
Val de Loire: 465
Sydöstra området: 1010
Sydvästra området: 800
Spanien
385
195
Katalonien: 195
Italien
2975
1440
Sydtyrolen: 860
Emilia-Romagna: 580
Direkta arbetstillfällen i produktionskedjan
Sammanlagt antal arbetstillfällen som stöds av produktionskedjan
Källa: undersökningen UTOPIES 2017

* Direkta arbetstillfällen (medarbetare inom produktionskedjan), indirekta (arbetstillfällen inom leverantörskedjan) och inducerade (genom hushållens konsumtion och utgifterna för offentlig förvaltning i samband med löner och skatter).