Udvikling af agroøkolgiske praksisser

Producenterne forpligter sig til at nedbringe deres miljøbelastning inden for rammerne af en ansvarlig produktion.

Konstant overvågning
af plantagerne
Daglig tilstedeværelse i plantagerne og brug af software til overvågning af sygdomsrisici.
Opretholdelse af biodiversiteten
og den naturlige balance
Takket været bunddækning mellem rækkerne, naturlige enge, plantning af hække og opsætning af fuglekasser i plantagerne.
Prioritering af naturlige beskyttelsesløsninger for træerneAnvendelse af naturlige rovdyr, biokontrolteknikker og seksuel forvirring til undgåelse af skadedyrsparing.
Alle andre tiltag er reduceret til minimum

100 % af producenterne certificerede i 2021

Vedrørende ansvarlige plantager:

Vedrørende økologiske: