Utvikle bærekraftige jordbruksmetoder

Epleprodusentene har inngått en avtale om å redusere miljøpåvirkningen av arbeidet sitt gjennom et program for bærekraftig utvikling.

Vi observerer eplehagene
til enhver tid
Daglige besøk i eplehagen og bruk av en app for risikostyring knyttet til mulige sykdommer.
Bevare det biologiske mangfoldet
og den naturlige balansen
Epledyrkerne lar gresset gro mellom radene av epletrær, de legger til rette for urørte enger, planter hekker og plasserer ut fuglekasser i eplehagene.
Vi bruker naturlige beskyttelsesmetoder
i første omgang
Naturlige rovdyr, biokontrollteknikker og parringsforstyrrelser bidrar til å unngå at skadedyrene formerer seg.
Alle andre inngrep reduseres
til et minimum

Alle epledyrkerne er sertifiserte i 2021

For ansvarlige eplehager:

For økologiske eplehager: