Foreningen Pink Lady® Europe har engasjert seg i en bærekraftig fremtidsvisjon for produksjonen. Denne visjonen er nedfelt i 14 løfter og svarer på forventningene til alle aktørene, partnerne og kundene.

3 sterke argumenter

PINK LADY® ER ET EPLE SOM STÅR
FOR KVALITET OG ANSVAR

Et unikt
omfang
Charteret gjelder hele produksjonskjeden – fra handelsgartnerne til forbrukerne.
En bred
visjon
Visjonen omfatter de tre soklene for en bærekraftig utvikling (miljøspørsmål, økonomi, sosiale forbedringer).
En vilje
til fremgang
På kort, middels og lang sikt.

Les mer om de
14 løftene

Klar?